Halásztelki Üdülõ és Horgászegyesület
SZARVAS

9. A holtág állapotát veszélyeztető források megszüntetése, a keletkező károk minimalizálása

9.1 Szélerózió elleni védekezés

9.1.1 Partszabályozás, hullámverés elleni partvédelem

Általában hajózási, üdülési, vízisport használati céloknak megfelelően kell végezni. Eredményeként a hullámverés, és a jég okozta károkat minimálisra lehet csökkenteni. Mivel az állóvizekben nem olyan intenzívek a partot erodáló erők, biotechnikai eszközöket kell alkalmazni, mert ez a módszer is kellő eredményre vezet, másrészt a parti tulajdonosok érdekeit, igényeit is szem előtt tartja.
A partvédelem fő feladata a hullámverés elleni védelem. Tudni kell, hogy a hullámzás más módon okoz kárt a lapos, illetve meredek partokon.
Meredek partok esetében a hullámverés alámosást okozhat, ami ellen a talaj kohéziója (ritkán elégséges), valamint a parti növényzet gyökerei jelent védelmet. Ha ez a védelem nem elég, akkor hátráló erózió keletkezik, mely képes leszakítani a gyökérzettel átszőtt talajtömböt. A leszakadt tömb egy ideig védi a partot a hullámoktól, de azok folyamatosan bontják, és apránként beszállítják a mederbe (elkerülendő, mert az ily módon lassú feltöltődésnek lesz kitéve), majd teljesen elhabolva a leszakított tömböt, újra a partot kezdi rombolni, és tovább fejlődik a hátráló erózió.
Lapos partok esetében viszont a partra kifutó hullámok jelentenek veszélyt.   Ebben az esetben nem a víz romboló munkájával kell szembenézni, hanem az építővel. Ilyen partok esetén, a vízben található lebegtetett hordalékot, egyéb nem vízfelszínen található anyagot lerakják a hullámok a partvonallal történő érintkezéskor, és ilyen helyen komoly lerakódások keletkezhetnek. Általában meredek partokkal szemben találni ilyen részeket. Tulajdonképpen e kettős folyamat a folyók kanyarelfajulását követi.
Mindkét parttípus esetén ugyanaz a megoldás: nádsávot kell telepíteni. A lankásabb partokon a nádas lábánál lerakódó üledéket a növényzet felhasználja önmaga felépítésére (ami az őszi rendszeres kaszáláskor kinyerhető nád formájában a víztestből). A nád nemcsak a lebegtetett hordalék megfogásában, hanem a szél által a felszínen sodort természetes szemetet (leveleket, növényi szálakat), valamint a természet szempontjából idegen hulladékot is hatékonyan részt vesz. Ezek eltávolítása évközben történhet csónakból, vagy a téli leeresztett víz mellett, a nád vágásával egy időben.
Mivel a korábban végzett kotrás során partszabályozás is lett végrehajtva, így nem teljesen elfajult partvonallal kell számolni, de a növényzet telepítése minél indokolt, mert látványos a partok eróziója.