Halásztelki Üdülõ és Horgászegyesület
                   
SZARVAS

1. A holtág elhelyezkedése

2. A holtág története, kialakulása

3. Jellegzetességei

4. A holtág vízgyûjtõ területe, és a lefolyást biztosító csatornák

5. Vízminõség vizsgálata

6. A holtág állapota

7. A holtág vízháztartási elemeinek  jellemzõi

8. Jelenlegi állapotot veszélyeztetõ források

8.1 Szél által okozott károk

8.1.1 Hullámverés

8.1.2   Talajbehordás a holtág medrébe

8.1.3       A vízterületet használók által okozott károk, veszélyek

9. A holtág állapotát veszélyeztetõ források megszüntetése, a keletkezõ károk minimalizálása

9.1 Szélerózió elleni védekezés

9.1.1 Partszabályozás, hullámverés elleni partvédelem

A nádtelepítés

A telepítésnek négy módja lehetséges

9.1.2 Szélerózió elleni védelem fatelepítéssel

    Fásítás várható hatásai

Ültetésre javasolt fafajok

9.2 Tápvíz megfelelõ idõben történõ bevezetése

 9.3 A holtág vízterének közvetlen védelme

9.3.1 Mederszabályozás

 9.3.2 Vízszintszabályozás

9.3.3 Vízminõség szabályozás

A vízminõség kedvezõ értéken tartásához  szükséges teendõk

Az élõlények három szintre oszthatók

Az iszap szerepe élõvizekben.

Intézkedések mérgezés, szennyezés észlelésekor